Om Fonden

 

Fondens formål er ifølge fundatsen at yde økonomisk støtte til: 

  

  • Personer, der er eller har været ansat i koncernselskaber forbundet med Dampskibsselskabet NORDEN A/S* eller A/S Motortramp eller, til de pågældendes enker eller børn (herunder adoptivbørn og stedbørn) 
  • Søfartsrelaterede formål, herunder uddannelse, forskning og formidling 
  • Almennyttige og almenvelgørende formål 

 

 Ingen har krav på ydelser fra Fonden.

 

 

 

*NORDEN-koncernen indeholdt på fondens stiftelsestidspunkt følgende selskaber: Dampskibsselskabet NORDEN A/S, D/S Orient, A/S Motortramp og Stensbygaard A/S